18 nov

Nieuwbouw RWZI Heiloo

Building a modern castle...

Het lijkt alsof aannemer Aan de Stegge een nieuw kasteel aan het bouwen is op het terrein van de rioolwaterzuivering in Heiloo…

– – –

Info van de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:

Wat gaat er gebeuren?
Het hoogheemraadschap breidt de rioolwaterzuivering (rwzi) in Heiloo uit en vernieuwt een gedeelte. Tevens legt het hoogheemraadschap een transportleiding aan vanaf de Boekelermeer naar de rwzi. De leiding waardoor het gezuiverde afvalwater naar het Noordhollands kanaal wordt getransporteerd, wordt vergroot.

Deze maatregelen zijn nodig, omdat het afvalwateraanbod zal stijgen de komende tien jaar. De groei wordt veroorzaakt doordat het afvalwater uit Alkmaar Zuid en de Boekelermeer naar de rwzi in Heiloo afgevoerd zal gaan worden in plaats van naar de rwzi in Alkmaar. Daarnaast moet het gezuiverde afvalwater aan strengere milieu-eisen gaan voldoen. Het hoogheemraadschap houdt in dit project sterk rekening met duurzaamheid en let daarbij vooral op een laag energieverbruik.

* Plattegrond nieuwe RWZI (pdf)
* Zijaanzicht nieuwe RWZI (pdf)
* Bewonersbrief 29 juni 2010 (pdf)
* Luchtfoto (Afbeelding)

Waar vindt het project plaats?

De zuivering ligt aan de Kanaalweg in Heiloo. Het hoogheemraadsschap legt de transportleiding aan op het bedrijventerrein de Boekelermeer.

Wanneer vindt het project plaats?
De werkzaamheden zijn vanaf september 2009 gestart. De nieuwe effluentleiding en het uitstroomwerk zijn in maart 2010 in bedrijf genomen. In juli 2010 is de bouw van de rwzi gestart.
In december 2011 zal de oplevering van de uitbreiding plaatsvinden. Na de oplevering zal de bestaande nazinktank worden gerenoveerd en de overige onderdelen van de bestaande installatie worden gesloopt.

Met wie werken we samen?
Het hoogheemraadschap werkt samen met de volgende aannemers:

* Bouw rijp maken: Haarsma Infra & Milieu bv uit Tjekwerd
* Aanleg leiding: Westvoort BV Aannemers Helmond
* Bouw rwzi: Aan de Stegge uit Goor
* Directie: Grontmij (De Bilt)

Het hoogheemraadschap werkt ook samen met de gemeenten Heiloo en Alkmaar. Verder zullen er voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden voor de direct-aanwonenden. Ook de plaatselijke dag- en weekbladen worden van de uitbreiding op de hoogte gesteld.

Fotooverzicht van de nieuwbouw:
Bouwplaats RWZI Heiloo - Aan de Stegge - Bouw & Werktuigbouw

19 apr

Een nieuwe fietstunnel onder de N203

Aanleg fietstunnel N203

In het weekend van 17-18 april 2010 moest het gebeuren: de aanleg van een fietstunnel onder de N203, tussen Castricum en Akersloot…
Tijdvak van uitvoering: vrijdagavond 20.00 tot maandagochtend 05.00 uur.

Dan heb je dus 57 uur de tijd om de weg af te zetten, asfalt weg te frezen, een ‘gaatje’ te graven, grond afvoeren en zand aanvoeren, de ondergrond te verdichten, 17 tunnelelementen à 22.500 kilo ‘t stuk aan te voeren, te plaatsen en aan elkaar te verbinden, het geheel weer laagsgewijs aanvullen met zand, stootplaten te plaatsen, het spul weer netjes toe te dekken met asfalt en dit asfalt weer te voorzien van belijning…

klinkt dus als een relaxed klussie! 😉

Fotoserie begint bij de plaatsing van de stootplaten…

De overige foto’s…
Aanleg fietstunnel N203

17 mei

BukBuk Music Session 17-5-2009

BukBuk Musicsession 20090517

BukBuk Music Sessions – Zó leuk dat zelfs burgemeester Hans Romeyn meedoet!

Op zondag 17 mei 2009 organiseerde BukBuk in Heiloo de derde en laatste editie van dit seizoen van een Music Session.

Een groot aantal muzikanten, jong en oud, hadden de krachten voor vandaag gebundeld om tussen 3 uur ’s middags en 9 uur ’s avonds een leuke en gezellige Music session te organiseren. Deze sessions zijn een combinatie van groepenpresentaties en old-skool jamsessions.

Veel muzikanten hadden toegezegd om mee te doen. Ook een aantal acts stonden geprogrammeerd. Een geluidsinstallatie, backline en professionele begeleiding was aanwezig om het geheel in goede banen te leiden.
Alle muzikanten die een instrument bespelen en willen jammen waren welkom,  ervaren of onervaren, dat maakte niets uit.

Een album met foto’s van deze 3e Music Session staat hier:
Ga naar het album...