01 jul

Asfaltwerkzaamheden op RTHA

Momenteel wordt het hoofdplatform van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport gerenoveerd. Ooms Construction zal het betonnen platform en de aanliggende rijbanen vervangen. Ook zal de onderliggende infrastructuur worden vervangen. De platformverlichting wordt voorzien van energiezuinige LED-verlichting.

Het bestaande platform is ruim zestig jaar oud en de technische levensduur is verstreken. Een belangrijk aspect van het project is dat alle activiteiten zodanig gefaseerd uitgevoerd worden, dat de vliegtuigafhandeling veilig en met zo min mogelijk hinder kan plaatsvinden. Zo dienen er ten minste zeven vliegtuigopstelplaatsen in gebruik te blijven tijdens de renovatie.

De renovatie zal in vier tot vijf fasen worden uitgevoerd. Het vernieuwde platform wordt conform planning eind april 2017 operationeel opgeleverd.

Onderstaand album laat wat asfaltwerkzaamheden zien die onlangs zijn uitgevoerd op RTHA.


19 apr

Een nieuwe fietstunnel onder de N203

Aanleg fietstunnel N203

In het weekend van 17-18 april 2010 moest het gebeuren: de aanleg van een fietstunnel onder de N203, tussen Castricum en Akersloot…
Tijdvak van uitvoering: vrijdagavond 20.00 tot maandagochtend 05.00 uur.

Dan heb je dus 57 uur de tijd om de weg af te zetten, asfalt weg te frezen, een ‘gaatje’ te graven, grond afvoeren en zand aanvoeren, de ondergrond te verdichten, 17 tunnelelementen à 22.500 kilo ‘t stuk aan te voeren, te plaatsen en aan elkaar te verbinden, het geheel weer laagsgewijs aanvullen met zand, stootplaten te plaatsen, het spul weer netjes toe te dekken met asfalt en dit asfalt weer te voorzien van belijning…

klinkt dus als een relaxed klussie! 😉

Fotoserie begint bij de plaatsing van de stootplaten…

De overige foto’s…
Aanleg fietstunnel N203